Vítejte na mých internetových stránkách!

Jsem advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory s právní praxí v advokacii od roku 2007. Poskytuji právní služby jednotlivcům i korporacím zejména v oblastech občanského práva, práva nemovitostí, obchodního práva a rodinného práva včetně zastupování v soudních a správních řízeních. Bližší informace o mé osobě a o poskytovaných službách naleznete v dalších sekcích na těchto stránkách. Právní služby poskytuji rovněž v anglickém jazyce.

Ve své práci kladu důraz na osobní přístup, kvalitu poskytovaných služeb, profesionální jednání, efektivnost, flexibilitu a přizpůsobení se potřebám klientů. Při poskytování právních služeb sleduji vždy v maximální možné míře zájmy klienta a snažím se o minimalizaci jeho nákladů.

Ráda vám pomohu s právními problémy v níže uvedených oblastech. Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle (+420) 736 137 720.

Po kliknutí na právní oblast uvidíte bližší informace k obvykle poskytovaným právním službám v dané oblasti: