JUDr. Irena Homolová, LL.M.

- studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 (titul Mgr.), v roce 2008 titul JUDr. v oboru evropského práva
- v letech 2004 – 2006 studium práva ve Velké Británii na univerzitě v Cardiffu, Cardiff Law School, zakončené získáním právního diplomu Diploma in Legal Studies  a poté postgraduální právní titul LL.M. (Master of Laws
- již během studií právní zkušenosti z fungování advokacie na pozici právní asistentky v advokátních kancelářích a rovněž stáž u okresního soudu

- V letech 2007 - 2012 právní praxe na koncipientských a advokátních pozicích v předních pražských a mezinárodních advokátních kancelářích, a to zejména v oblasti obchodního a korporátního práva, občanského práva, práva nemovitostí, sporné agendy včetně zastupování v řízeních před soudy a správními orgány, dále v oblasti pracovního práva, insolvenčního práva i v dalších právních odvětvích

- jako advokátka zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory od roku 2011

- od roku 2013 samostatná advokátní praxe, rovněž spolupráce s některými advokáty, zaměření zejména na právo občanské, právo nemovitostí,  obchodní právo a rodinné právo.

- členství: Česká advokátní komora, Jednota českých právníků, Common Law Society
- v roce 2023 absolvování programu dalšího vzdělávání advokátů organizovaného Českou advokátní komorou
- v minulosti  i publikační a překladatelská činnost