Občanské právo a nemovitosti

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

 • tvorba, revize smluv a jiných dokumentů, poskytování právních rozborů a stanovisek týkajících se občanskoprávních vztahů a právních vztahů k nemovitostem

 • komplexní právní poradenství v oblasti občanskoprávních vztahů a realitního práva

 • převody (koupě, prodeje, darování) nemovitostí a s tím související dokumentace (příprava/revize kupní smlouvy, darovací smlouvy, návrhu na vklad do katastru nemovitostí aj.)

 • nájmy nemovitostí, bytů a nebytových prostor/ prostor sloužících k podnikání (příprava/revize nájemní smlouvy aj.)

 • právní vztahy k nemovitostem, zřizování věcných práv (zástavního práva, věcných břemen aj.) k věci cizí

 • právní vztahy z podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

 • sousedské vztahy

 • právní vztahy týkající se bytů a bytového spoluvlastnictví (SVJ)

 • náhrada škody a nemajetkové újmy

 • ochrana osobnosti

 • ochrana spotřebitele

 • dědické právo

 • uplatňování nároků z občanskoprávních vztahů, zastupování při jednání s protistranou, uzavírání mimosoudních dohod a smírů

 • vymáhání pohledávek, zastupování v soudním řízení

 • advokátní úschovy finančních prostředků v CZK a EUR zejména v souvislosti s převody nemovitostí

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle (+420) 736 137 720.