Obchodní právo

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

- příprava, revize obchodních smluv a jiných obchodněprávních dokumentů, poskytování právních rozborů a stanovisek

- právní poradenství podnikatelům v souvislosti s jejich podnikáním

- zakládání obchodních společností, družstev a jiných právnických osob

- provádění běžné korporátní správy zahrnující přípravy valných hromad, plnění povinností vůči veřejnému obchodnímu rejstříku, živnostenskému rejstříku apod.

- převody podílů a akcií v obchodních korporacích

- realizace korporátních změn, zrušení včetně likvidace obchodních korporací a jiných právnických osob

- právní vztahy týkající se směnek a jiných cenných papírů

- uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů, zastupování při jednání s protistranou, uzavírání mimosoudních dohod a smírů

- vymáhání pohledávek, zastupování v soudním řízení

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle (+420) 736 137 720.