Rodinné právo

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

- právní poradenství v rodinně-právních vztazích

- společné jmění manželů a otázky s ním související, příprava smluv o změně rozsahu nebo o vypořádání společného jmění manželů

- rozvody, příprava potřebných dokumentů a zastupování v rozvodovém řízení

- právní vztahy týkající se nezletilých dětí, zastupování v řízení o úpravě poměrů týkajících se nezletilých dětí (svěření do péče, úprava styku a výživného)

- vymáhání výživného

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle (+420) 736 137 720.