Pracovní právo

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

- příprava, revize pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů, poskytování právních rozborů a stanovisek

- právní poradenství zaměstnancům a zaměstnavatelům

- skončení pracovního poměru

- náhrada škody

- uplatňování nároků z pracovněprávních vztahů, zastupování v pracovněprávních sporech

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle (+420) 736 137 720.