Zastupování v soudních a správních řízeních

Poskytuji právní služby zejména v těchto oblastech:

- konzultace a posouzení případu z hlediska procesních šancí ve sporu

- sepisování předžalobních výzev, žalob, procesních návrhů, opravných prostředků a jiných podání

- zastupování v řízeních před soudy ve všech stupních

- uplatňování nároků, vymáhání pohledávek

- sepisování návrhů na nařízení exekuce, zastoupení v exekučním řízení

- zastupování ve správních řízeních před orgány veřejné moci/ úřady všeho druhu

- poradenství a zastupování v insolvenčních řízeních, příprava insolvenčních návrhů, příprava přihlášek pohledávek, zastupování v incidenčních sporech

Odměna za poskytované právní služby se odvíjí od složitosti a časové náročnosti a je stanovena buď pevnou částkou nebo na základě hodinové sazby, přičemž je možné stanovit i horní hranici odměny pro určité úkony. K cenám za právní služby není dále připočítávána daň z přidané hodnoty (v současnosti nejsem plátcem DPH). Na Váš dotaz týkající se konkrétní poptávané právní služby Vám sdělím předpokládanou cenu služby - za tímto účelem využijte možnost nezávazného dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře na těchto internetových stránkách, emailu homolova.irena@gmail.com nebo mne kontaktujte na telefonním čísle 736 137 720.